Funkce T-Flex CAD

- 2D parametrické modelování – tvorba 2D parametrických dílů a sestav pomocí známých funkcí

- Tvorba 2D pohledů z 3D geometrie a naopak

- Rozvinutí 3D povrchů (i velmi komplexních) do roviny

- 3D parametrické modelování objemů i ploch, možnosti sražení hran, formy, svary, lemy, plechy

- Tvorba skic - ze 3D modelů, skici na rovině, válci, kouli, anuloidu

- Modelování sestav shora – dolů nebo zdola-nahoru

- Zadání parametrů dílu při vložení do celku, rozšířené možnosti vazeb dílů a převodů, definice umístění dílu dle souřadného systému a stupňů volnosti

- Dialogové okno parametrů dle důležitosti

- Komplet nástrojů pro tvorbu výkresové dokumentace (popisy, drsnosti, svary...)

- Tvorba kusovníku plně provázaného s modelem

- Výkonné API rozhraní pro vytváření vlastních aplikací

- Editace importovaných modelů

- Fotorealistické výstupy

- Express Dynamics (součást T-Flex CAD) vyhodnotí chování součástí jako motor, vačky, páky, ozubené převody, pružiny pomocí animace pohybu konstrukce při práci, najde hlavní kolizní body (plná dynamická analýza je součástí doplňkové aplikace T-Flex Dynamic Analysis)

T-Flex CAD


Sat Mar 28, 2020 12:22:03
CAD Zone Eshop SketchUp Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi

T-Flex.CADzone.cz